‘දූෂණය පරදා ජනතාවට වැටුප් වැඩිවීමක්’ ඉල්ලා රුමේනියාවේ උද්ඝෝෂණ

රුමේනියාවේ, බුචාරස්ට් අගනුවර එරට දහස් ගණනක ජනතාව විසින් උද්ඝෝෂණ ‍රැල්ලක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන අතර එය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක පවතින බවට එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. උද්ඝෝෂණයේ ගැටුම්වලින් 400කට අධික පිරිසක් තුවාල ලැබූවද, තවත් දහස් ගණනක් යළිත් පාරට බැස තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ. පසුගිය සිකුරාදා ආරම්භ වු මෙම උද්ඝෝෂණයේ මුලික අරමුණ වී ඇත්තේ රට තුළ මුල්බැස ගෙන ඇති දූෂණය පරදා ජනතාවට ප්‍රමාණවත් තරම් වැටුප් වැඩිවීමක් ලබාදෙන යැයි එරට රජයෙන් ඉල්ලිමයි. මේ සදහා 50,000කට ආසන්න පිරිසක් පාරට බැස තිබුණත් රූමේනියා රජය මෙම උද්ඝෝෂණය හදුන්වා දී තිබෙන්නේ ‘රාජ්‍ය විරෝධී උද්ඝෝෂණ’ යනුවෙනි. තෙදිනක් දක්වා පැවැත්වෙන් උද්ඝෝෂණයට…

Read More