බුර්කාව සහ නිකාබය තහනම් කිරීමට රජය මෙතෙක් තීරණයක් ගෙන නැහැ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් – ජයනාත් කොළඹගේ.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ බුර්කාව සහ නිකාබය තහනම් කිරීම සඳහා මෙතෙක් කිසිදු තීරණයක් ගෙන නොමැති බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයා සඳහන් කළේ ය. බුර්කාව සහ නිකාබය ශ්‍රී ලංකාව තුළ පැළඳීම තහනම් කිරීම සඳහා වන යෝජනාවක් සාකච්ඡා මට්ටමේ පවතින බව ද ඔහු වැඩි දුරටත් පැවැසීය. පාස්කු දින ප්‍රහාර ය පිළිබඳ විමර්ශනය කළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාවට අනුව ජාතික ආරක්ෂක හේතූ මත අවශ්‍ය වන පූර්වාරක්ෂාව ලබා ගැනීම මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පදනම් වී තිබේ. කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ මහජන ආරක්ෂක ඇමති සරත් වීරසේකර ප්‍රකාශ කර සිටියේ බුර්කාව සහ නිකාබය තහනම් කිරීම…

Read More