දැන් එල්ලුම් ගස් යන්නේ මිනිස්සු නෙමෙයි මානව අයිතිවාසිකම් : ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න

දැන් එල්ලුම් ගස් යන්නේ මිනිස්සු නෙමෙයි මානව අයිතිවාසිකම් බව නව සමසමාජ පක්ෂයේ නායක ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න පවසයි. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් ඉදිරියේ දී ක්‍රියාත්මක කිරීමට යන මරණ දඩුවම ගැන අදහසක් එක්කරමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ය. [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Zth2vJw3VT8[/embedyt]  

Read More