අවිහිංසාවාදි විරෝධතා යකඩින්, මුගුරින් තලා දමද්දි, ඒ බිඳ වැටුණු විශ්වාසය නිසයි දෙමළ තරුණයන් ආයුධ ගත්තේ.

අවිහිංසාවාදි විරෝධතා යකඩින්, මුගුරින් තලා දමද්දි, ඒ බිඳ වැටුණු විශ්වාසය නිසයි දෙමළ තරුණයන් ආයුධ ගත්තේ. (දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කර ගැනිමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ කැදවුම්කරු සත්‍යවේල් පියතුමා) අත්අඩංගුවට ගෙන සිටින එල්.ටී.ටී සමාජිකයන් දේශපාලන සිරකරුවන්ද ? මේ සමාජය අප බලාපොරොත්තු වන සාධාරණ සමාජය නෙමෙයි. ඊට එරෙහිව අරගල කල යුතු බොහෝ දෙනා නිකන් බලාගෙන ඉද්දි තමන් බලාපොරොත්තු වන සාධාරණ සමාජය වෙනුවෙන් අරගල කරන අයත් ඉන්නවා.එවැනි අරගලයන්ට උරදීම හේතුවෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන සිරගත කළ අය තමයි අපි දේශපාලන සිරකරුවන් ලෙස හදුන්වන්නේ 1971 දිත්, 88- 89 කාලයේදීත්, දෙමළ ජනයාගේ කැරැල්ල තුලත්, වර්තමාන දකුණේ විප්ලවවාදි දේශපාලනය තුළත් අපට…

Read More