පාකිස්ථාන නව අගමැති ලෙස ඉම්රාන් ඛන් තේරී පත්වෙයි

පාකිස්තානයේ මහ මැතිවරණයෙන් හිටපු ක්‍රිකට් නායක ඉම්රාන් ඛාන් ජයග්‍රහණය කර තිබේ. ඉම්රාන් ඛාන් නියෝජනය කරන මධ්‍ය දක්ෂිණාංශික ටෙහ්රීක්-ඊ-ඉන්සාෆ් (PTI) පක්ෂය මැතිවරණයෙන් බහුතර බලයක් සමග ජයග්‍රහණය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. පාකිස්ථාන මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා විසින් නිල වශයෙන් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන සියයට 50කට ආසන්න ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ගණන් කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

Read More