මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි : අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ඇමතිනි

මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කර හෝ මත්කුඩු ජාවාරම ඇතුළු සමාජ අසම්මත වැරදි ක්‍රියා මැඬපැවැත්විය හැකි නම් එය ක්‍රියාත්මක කිරීම වැදගත් බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ඇමතිනි තලතා අතුකෝරළ අවධාරණය කරයි.

“අද කතාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා මේ එල්ලුම්ගහ නැවත ගේන්න ඕන කියලා. මේ එල්ලුම්ගහ අවුරුදු 42කට ඉස්සෙල්ලා තමයි වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේදී අවසානයේදී චන්ද්‍රපාල කියලා මනුෂ්‍යයෙක් එල්ලලා මැරුවේ. මම ඒ ස්ථානයට ගිහිල්ලා බැලුවා. මොකද අපි අහලා තිබුණා විතරයි, මේ ගහ උසද පළලද කියලා දැනගන්න ඕන නිසා. මගේ හිතට එකඟව මේ පිළිබඳව යෝජනා වෙලා තියෙනවා නම් මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන කියලා, මේක එල්ලලා හරි මේ දේ නවත්වන්න ඕන.’ යැයි අමාත්‍යවරිය පැල්මඩුල්ල රිල්හේන ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනට එක්වෙමි පැවසීය.

අමාත්‍යවරිය එහිදී වැඩිදුරටත් කියාසිටියේ ඉතා අප්‍රසන්න ස්වභාවයක් තිබෙන, අප්‍රසන්න දේවල් සිදු වන තැනක් ලෙස බන්ධනාගාරය හැදින්වු ඇමතිනි ප්‍රකාශ කලේ ආණ්ඩුව ජනප්‍රිය වෙන්නට මරණ දඩුවම ක්‍රියාත්මක නොකරන බවයි.

 

Related posts