නවසීලන්තයේ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ව්‍යාජ ඉල්ලුම්පත් කළ ලාංකීය සිසුන් ප්‍රතික්ෂේප වේ

උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා තම රටට පැමිණිමට ශ්‍රී ලංකාවේ සිසුන් ව්‍යාජ තොරතුරු ඇතුලත් ඉල්ලුම්පත් භාර දි ඇති බව නවසීලන්ත ආගමන කටයුතු භාර කාර්යාලය පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ එක් මුල්‍ය සමාගමක් හරහා ව්‍යාජ තොරතුරු ඇතුලත් කර මෙරට සිසුන් විසින් නවසීලන්තයේ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා වීසා ඉල්ලුම් කර ඇති බව හෙළි වී ඇත.

ඉන්දියාවේ මුම්බායි හි පිහිටි නවසීලන්ත ආගමන කටයුතු භාර කාර්යාලට ලැබුණු තොරතුරක් මත විමර්ශන කටයුතු කිරිමේදි වැඩිදුරටත් හෙළිව තිබෙන්නේ 2018 වර්ෂයේ ජනවාරි මස සිට ශ්‍රි ලංකීක සිසුන්ගේ ඉල්ලුම්පත් 88ක් තිබි ඇති අතර ඒ අතුරින් 83ක්ම ව්‍යාජ තොරතුරු ඇතුලත් ඉල්ලුම්පත් බවයි.

උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා නවසීලන්තයට පැමිණෙන එක් සිසුවකුගේ බැංකු ගිණුමක අමෙරිකානු ඩොලර් 15, 000ක් තිබිය යුතු අතර සිසුන් අදාල මුල්‍ය සමාගම හරහා ව්‍යාජ තොරතුරු සකස් කර ඉල්ලුම්පත් සකසා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

දැනට එරට අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන් හට නීතිමය පියවර නොගන්නා බවත් ඉදිරියේ දී වීසා ඉල්ලුම් කරන සිසුන් හට දැඩි ලෙස නීතිමය පියවර ගන්නා බව නවසීලන්ත ආගමන කටයුතු භාර අමාත්‍ය ඊයන් ලීස් ගැලෝවේ පවසයි.

තවදුරටත් ශිෂ්‍ය වීසා සඳහා එම සමාගම හරහා ඉල්ලූම් කිරීමේ කිසිදු හැකියාවක් නොමැති බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.

Related posts