“අවිදිමත් සංවර්ධනය” සහ හෙට දවස.

“අවිදිමත් සංවර්ධනය” සහ හෙට දවස. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් පසු විශාල “සංවර්ධන” ව්‍යාපෘතීන් ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක වී ඇත්තේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුලයි. ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළ‚ ආයෝජන කලාපය‚විදේශිකයන් සඳහා හෝටල් සංකීර්ණයන් අධිවේගී මාර්ග ජාත්‍යන්තර හා පෞද්ගලික පාසැල් රාශියක් එහි ඉදිවී ඇත. මෑත අතීතය තුල එවැනි භෞතික දියුණුවක් ඇති වූ නමුත් කටුනායක‚අමන්දොළුව ‚කොංගොඩමුල්ල‚ දිවුලපිටිය‚ කොටදෙනියාව‚ ආඬිඅම්බලම‚ මීරිගම‚ පස්යාල ආදී ප්‍රදේශවල ලිං සීඳි යෑම නිසා දෛනික ජීවිතයේ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා එනම් නෑමට‚ බීමට‚ සේදීමට ජලය නොමැතිකමින් ප්‍රදේශයේ  ජනතාව මාස හයක පමණ කාලයක් පුරා බරපතල පීඩාවකට ලක්ව සිටියහ. මෙවැනි තත්වයක් දිස්ත්‍රික්කයේ ඉතිහාසයේ කිසි දිනෙක සිදු වී නැතැයි ගම්වාසීහු පවසති. ගම්පහට මෙවැනි තත්වයක් උදාවන විට…

Read More